Diabetes

Afspraak met praktijkondersteuners DIABETES

Voor wie is dit spreekuur?
Dit spreekuur is voor mensen met Diabetes Mellitus type 2 (kortweg Diabetes).

Meer informatie kunt u vinden op:

Informatie in Engels, Turks, Arabisch of Berbers

Diabetes Mellitus (kortweg diabetes) is een stoornis waarbij de hoeveelheid suiker in het bloed te hoog is. Daarom spreekt men ook wel van suikerziekte. Suiker in het bloed noemt men ook ‘glucose’. Glucose komt uit de koolhydraten in onze voeding. Koolhydraten zitten niet alleen in zoete producten zoals jam, limonade, koek en gebak maar bijvoorbeeld ook in brood, aardappelen, rijst, pasta, fruit en melkproducten.

Bij diabetes speelt het hormoon insuline een belangrijke rol. Insuline wordt in de alvleesklier (pancreas) gemaakt. De alvleesklier ligt achter de maag. Insuline zorgt ervoor dat de lichaamscellen (spier-, vet- en levercellen) glucose uit het bloed opnemen. Glucose heeft u nodig om aan energie te komen; dit is voor het lichaam wat benzine voor een auto is. De hoeveelheid glucose in het bloed stijgt als u iets eet. Insuline zorgt ervoor dat glucose in de lichaamscellen wordt opgenomen zodat uw lichaam goed functioneert en u voldoende energie heeft. De glucose die u op dat moment niet nodig heeft, wordt opgeslagen als reserve in uw spieren en lever. Hierdoor blijft het glucosegehalte in het bloed in balans. Bij diabetes type 2 zijn de cellen in uw lichaam minder gevoelig geworden voor insuline . Er gaat dan niet genoeg suiker vanuit het bloed naar de cellen. Daardoor wordt de bloedsuiker te hoog.

Diabetes type 2 ontstaat vaker bij mensen met overgewicht, bij mensen die te weinig bewegen en bij mensen die ongezond eten. Echter, diabetes type 2 komt ook voor bij mensen die geen overgewicht hebben en een gezonde lifestyle. Een enkele keer ontstaat diabetes ten gevolge van een ziekte of medicatie zoals ernstige longproblemen die behandeld worden met een hoge dosering Prednison.

Diabetes is een chronische ziekte: de ziekte gaat niet over. Wel kunt u uw klachten verminderen door een goede leefstijl aan te nemen en/of door medicatie juist te gebruiken. Controle en adviezen zijn belangrijk hierbij.

De volgende zaken zullen tijdens de spreekuren aan de orde komen:

 • Hoe u zich voelt
 • Voeding en gewicht.
 • Bewegen
 • Hoe het gaat met de eventuele medicijnen die u gebruikt.
 • Minimaal 1x per jaar worden uw laboratoriumuitslag besproken, uw bloeddruk gemeten, uw gewicht en voeten gecontroleerd. De huisarts geeft één keer per jaar extra aandacht aan uw hart en bloedvaten.
 • Minimaal een keer per 3 jaar wordt er een fundusfoto van uw ogen bij saltro gemaakt. Indien nodig wordt deze controle door de oogarts verricht.
 • Eventueel kan verwezen worden naar een diëtiste, een beweegprogramma, een pedicure of een podotherapeut.

Door gezond te leven verbetert uw conditie en zal u zich fitter voelen. Uiteraard is er tijdens het spreekuur gelegenheid tot het stellen van vragen!

Wij vragen u het spreekuur goed voor te bereiden: zie onderstaand.

 1. Een week voor de afspraak gaat u naar het huisartsenlaboratorium voor bloed- en evt. urineonderzoek. Eén keer per jaar vindt onderzoek van cholesterol en de werking van uw nieren plaats. U ontvangt de formulieren bij het maken van uw afspraak.
 2. Open bijgaande gesprekjaarkaart diabetes en neem deze vast door. Vragen kunt u vast opschrijven, zodat deze besproken kunnen worden.

Onderstaande voorbereidingen zijn vooral belangrijk als de afspraak telefonisch of via beeldbellen plaatsvindt. Kijk bij Spreekuren onder: KAN IK OOK EEN BEELD-BEL-AFSPRAAK MAKEN voor meer informatie over beeldbellen.

 1. Indien u in het bezit bent van een eigen bloeddrukmeter, dan graag vooraf uw bloeddruk meten. Klik hier voor instructies hoe dit op een juiste wijze te doen. U kunt eventueel ook een leenmeter bij de praktijk vragen.
 2. Graag uw lengte en gewicht noteren.
 3. U kunt uw voeten voorafgaand aan de afspraak zelf controleren, zie hiervoor bijgaand document: Herken jij voetproblemen? Noteer uw bevindingen om tijdens de afspraak te bespreken.

Wanneer u diabetes heeft, komt u minimaal 1x per jaar voor een uitgebreide afspraak bij de diabetesverpleegkundige (DVK) en 1x voor controle bij de huisarts. Wij verzoeken u zelf contact op te nemen met de praktijk aan het begin van uw geboortemaand voor een afspraak. U ontvang hiervoor in principe geen oproep. Indien nodig heeft u tussentijds nog 1 of 2 extra kortere controle afspraken bij de diabetesverpleegkundige.