Griep- en Pneumokokkenvaccinatie 2022

Vaccinatie uitnodiging voor op de praktijken

De jaarlijkse griepvaccinatie wordt in 2022 op de praktijk georganiseerd. Dit jaar ontvangen mensen geboren tussen 1953 en 1956 tegelijkertijd een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie. Mensen die tot bovenstaande doelgroep(en) behoren ontvangen in week 38 via de post een uitnodiging.

Lees de uitnodiging goed door! In verband met onze planning en veilige doorloop vragen wij u nadrukkelijk binnen het in de oproep genoemde persoonlijke tijdslot te komen. Zie daarvoor de strook onderaan de brief. Wij waarderen het als u een mondkapje draagt.

Komt de datum u niet uit? Dan kunt u uw vaccinatie(s) bij één van de andere praktijken aangesloten bij Huisartsenzorg IJsselstein halen of maak gebruik van bij het retourformulier bijgesloten bij de uitnodiging. De assistent neemt indien nodig dan contact met op. Houd er rekening mee dat u de vaccinatie dan mogelijk pas in november ontvangt.

Heeft u corona-gerelateerde klachten, een positieve zelftest, en/of bent u in afwachting van een uitslag, dan mag u niet komen. U kunt op een latere datum uw vaccinaties halen bij een andere praktijk of maak gebruik van het retourformulier.

Neem altijd de uitnodiging mee als u gevaccineerd wordt. Zonder brief kunnen wij u niet vaccineren!

Vaccinatiedata locaties Huisartsenzorg IJsselstein:

  • 18 oktober  | van 13.30 tot 17.30 uur  |  Locatie IJsselveld, Marinus Vermeerplein 2 te IJsselstein
  • 20 oktober  | van 13.00 tot 17.00 uur  |  Locatie ’t Steyn, Eiteren 15 te IJsselstein
  • 22 oktober  | van 08.30 tot 12.30 uur  |  Locatie Nieuwpoort, Jan van der Heydenweg 350 te IJsselstein

Vaccinatie(s) uitnodiging anders dan in de praktijk

Mogelijk ontvangt u een uitnodiging voor een ander moment en andere locatie. Kom zoveel mogelijk op de aangegeven tijden. Ook hier geldt: het verzetten van afspraken is in principe niet mogelijk. Neem hierover alleen contact op met de praktijk als dit echt noodzakelijk is.

Zoals u waarschijnlijk weet is de werkdruk in de praktijken erg hoog. Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u eerst bij onderstaande meest gestelde vragen en/of op de volgende websites te kijken of u het antwoord kunt vinden. Dit scheelt u en ons wellicht een telefoontje. Alvast bedankt!

Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor een vaccinatie op de praktijk, locatie De Bron in Ewoud of Zonnebloemzaal Woonzorgcentra Mariënstein, dan hoeft u niet af te bellen.

Wordt u thuis geprikt? Dan geeft u dit door aan uw eigen huisartsenpraktijk.

U kunt dit aangeven bij het vaccineren zelf. U ontvangt dan alleen de vaccinatie die u wilt hebben.

Maak gebruik van het bijgesloten retourformulier. Indien deze niet bijgevoegd is, dan neemt u contact op met uw eigen huisartsenpraktijk.

Wij benadrukken dat in verband met een strakke planning het omzetten van afspraken/tijdsloten eigenlijk niet mogelijk is.

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie op de praktijk, Zonnebloemzaal Woonzorgcentra Mariënstein, of locatie De Bron Ewoud? U kunt die dag binnenlopen op de in de uitnodiging genoemde tijden.

Wordt u thuis geprikt? Neemt u dan contact op met de praktijk.

Wij benadrukken dat in verband met een strakke planning het omzetten van afspraken/tijdsloten eigenlijk niet mogelijk is.

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie op de praktijk, Zonnebloemzaal Woonzorgcentra Mariënstein, of locatie De Bron Ewoud? Dan kunt u uw vaccinatie(s) bij één van de andere praktijken aangesloten bij Huisartsenzorg IJsselstein halen op onderstaande data. Indien dit niet mogelijk is, dan kunt u gebruik maken van het retourformulier (of contact opnemen met uw praktijk). Houd er rekening mee dat u de vaccinatie dan mogelijk pas in november ontvangt.

Vaccinatiedata locaties Huisartsenzorg IJsselstein:

  • 18 oktober  | van 13.30 tot 17.30 uur  |  Locatie IJsselveld, Marinus Vermeerplein 2 te IJsselstein
  • 20 oktober  | van 13.00 tot 17.00 uur  |  Locatie ’t Steyn, Eiteren 15 te IJsselstein
  • 22 oktober  | van 08.30 tot 12.30 uur  |  Locatie Nieuwpoort, Jan van der Heydenweg 350 te IJsselstein

Mensen van 60 jaar en ouder, mensen van alle leeftijden met diabetes, hart-/longziekten, nierpatiënten en mensen met een verlaagde afweer komen in aanmerking voor de vaccinatie. Behoort u tot deze doelgroep en heeft u geen uitnodiging ontvangen, neemt u dan contact op met de praktijk.

Iedereen die geboren in 1953 tot en met 1956 komt in 2022 in aanmerking voor de pneumokokken vaccinatie. Behoort u tot deze doelgroep en heeft u geen uitnodiging ontvangen, neemt u dan contact op met de praktijk.

Neem contact op met de praktijk en vraag om een recept voor de griepprik. U kunt de vaccinatie dan halen bij de apotheek en laten zetten door de assistente van de praktijk. U moet zelf de rekening betalen. Soms vergoedt de zorgverzekeraar de griepprik. Kijk in de voorwaarden van uw zorgverzekering of dit ook voor u geldt. Of bel met uw zorgverzekeraar. Ook zijn er werkgevers die hun werknemers gratis een griepprik aanbieden.

Dit jaar komen mensen met geboortejaren 1953 t/m 1956 in aanmerking voor een gratis pneumokokkenprik. Zit u niet in de doelgroep en wilt u de vaccinatie ontvangen, neem contact op met de praktijk. Er zitten dan wel kosten aan verbonden.